Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Extra informatie
Telefoon moeder
Telefoon vader
Noodnummer
 
Lidmaatschapskeuze
Ik geef me op voor: *
Ik ben student
Stuur bij keuze studentlidmaatschap apart een scan van jouw studentenpas aan EHRCDragons@pr01.allunited.nl
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik EHRC Dragons om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingsverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
EHRC Dragons draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij EHRC Dragons te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Kennis Documenten op onze website: https://rugbyclubdragons.nl/hoe-wordt-ik-lid-van-de-dragons/
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van onze privacy protocollen van EHRC Dragons.
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het documenten introductie nieuwe leden van EHRC Dragons.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Ik ga hiermee akkoord *
 
Maakt u bezwaar tegen het gebruik van u foto of dat van uw kind op onze website of Facebook pagina ?
Ja
Nee
 
Opmerking