Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesdag(en)Tijdstip
Kleutergymzaterdag09:00 - 10:00
Peutergym 1zaterdag09:00 - 10:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Peutergym 2zaterdag10:00 - 11:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Turnen 1zaterdag10:00 - 11:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Turnen 1maandag18:00 - 19:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Turnen 1zaterdag11:00 - 12:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Turnen jongensmaandag18:00 - 19:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Volwassen Gymmaandag19:00 - 20:00
Vragen
*VERPLICHT. Ik verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan S.O.S. Goirle om de contributie af te schrijven en ga akkoord met de schriftelijke opzegtermijn van één kalendermaand vóór afloop van het kwartaal.
Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van foto's op de website en social media
LET OP: GV SOS Goirle incasseert de contributie per kwartaal aan het einde van elke periode. Privacy statement: Zie voor de actuele versie onze website: www.gvsosgoirle.nl
Je zet je handtekening door op versturen te klikken
Deze betalingsverplichting gaat pas in bij het daadwerkelijk ingedeeld zijn in een les en daaraan deel mogen nemen.
Opmerking