Personal data
Surname *
Insertion
Firstname *
Initials *
Date of birth
*
*
Country *
Zip code *
House number *
Street
City
Telephone *
Mobile
[emailhelp]
Email *
IBAN nr. *
In the name of *
Events
ChooseEvent typeEventLocationfrequencyDay(s)Point of time
TenniskampTenniskamp Meivakantie - 29 april t/m 3 mei €420
TenniskampTenniskamp Zomervakantie - 22 t/m 26 juli €420
TenniskampTenniskamp Zomervakantie - 26 t/m 30 aug €420
TenniskampTenniskamp Zomervakantie - 29 juli -2 august €420
TenniskampTenniskamp Zomervakantie -19 t/m 23 august €420
Questions
Je ontvang € 25 korting als / you'll receive a € 25 discount if:
- Amstelpark lessen volgt in het seizoen dat het kamp plaatsvindt / you follow tennis lessons at Amstelpark in the season the camp takes place
Korting op korting niet mogelijk / Discounts cannot be stacked
 
Volgt uw kind tennislessen bij Amstelpark? / Does you child follow tennis lessons at Amstelpark
*
Heeft uw kind een zwemdiploma? / Does your child have a swim diploma?
*
Heeft uw kind tenniservaring? / Does your child have tennis experience
*
Aantal jaar tennisles? / Amount of years tennis lessons
*
Speelsterkte? / Player rating
*
Heeft uw kind allergieën/speciaal dieet? / Does your child have a special diet?
*
Aan het einde van ieder tenniskamp geven wij de kinderen graag een leuke foto mee als aandenken. We willen graag van u weten of wij toestemming hebben deze foto's te schieten en uit te delen
Ik ga akkoord met het schieten en uitdelen van groeps en/of individuele foto's waarop mijn kind herkenbaar in beeld is.
At the end of the tennis camp we like to give each child a nice photograph to remember the tennis camp by. We would like to know if we have your permission to shoot and hand out these photos.
I agree to my child’s group and/or personal picture being taken for the purpose of providing a memory to this tennis camp.
*
 
Akkoordverklaring / Authorization::
*Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
I hereby authorise Amstelpark to use payee ID: NL96ZZZ331446550000
- to send a single direct debit order to my bank in order to debit a sum from the above-mentioned IBAN number
*Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
I hereby accept the Amstelpark Terms and Conditions
Comment