Personal data
Surname *
Insertion
Firstname *
Initials *
Date of birth
*
*
Country *
Zip code *
House number *
Street
City
Telephone *
Mobile
[emailhelp]
Email *
IBAN nr. *
In the name of *
Courses
ChooseCourse typeCourse
Selectiepakket A - Kids Programma ROOD Basic - € 2500
Selectiepakket B - Kids Programma ROOD Advanced - € 4410
Selectiepakket C - Kids Programma ROOD Premium - € 6227
Selectiepakket D - Kids Programma ORANJE Basic - € 3465
Selectiepakket E - Kids Programma ORANJE Advanced - € 6510
Selectiepakket F - Kids Programma GROEN Basic - € 4147
Selectiepakket G - Kids Programma GROEN Advanced - € 7560
Selectiepakket H - Kids Programma GROEN Premium - € 9188
Selectiepakket I - Selectieprogramma GEEL Basic - € 4148
Selectiepakket J - Selectieprogramma GEEL Basic Plus - € 6457
Selectiepakket K - Selectieprogramma GEEL Basic Prive - € 7560
Selectiepakket L- Selectieprogramma GEEL Advanced - € 9188
Selectiepakket M - Selectieprogramma GEEL Premium - € 10500
Selectiepakket N - Selectieprogramma FULLTIME Premium - €15750
Questions
Wijze van betalen (maak een keuze) / Payment method (please make a choice):
*
 
 
Belangrijke gegevens / Important details
Selecteer het aantal jaren les/ervaring / Select the amount of years of lessons/experience:*
Speelsterkte Enkel / Player rating Singles*
Speelsterkte Dubbel / Player rating Doubles*
KNLTB nummer/number
Beschikbaarheid / Availability
Van / FromTot / Until
Maandag / Monday-
Dinsdag / Tuesday-
Woensdag / Wednesday-
Donderdag / Thursday-
Vrijdag / Friday-
Zaterdag / Saturday-
Zondag / Sunday-
 
Akkoordverklaring / Authorization:
*Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
- indien u heeft gekozen om in 9 termijnen te betalen worden er 9 incasso-opdrachten naar uw bank verzonden. U betaalt € 35 extra aan adminstratiekosten
I hereby authorise Amstelpark to use payee ID: NL96ZZZ331446550000
- to send a single direct debit order to my bank in order to debit a sum from the above-mentioned IBAN number
- in case I have chosen to pay in 2 installments I agree to 2 direct debit orders to my bank
*Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
I hereby accept the Amstelpark Terms and Conditions
Comment