Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Evenementen
KiesEvenement typeEvenementLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
Onderdeel*
Mijn speelsterkte*
Aantal jaar ervaring*
Heb je een dubbelpartner?*
Naam Dubbelpartner(s)
Speelsterkte Dubbelpartner(s)
Aantal jaar ervaring
 
Akkoordverklaring:
*Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
*Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
Opmerking