Personal data
Surname *
Insertion
Firstname *
Initials *
Date of birth
*
*
Country *
Zip code *
House number *
Street
City
Telephone *
Mobile
[emailhelp]
Email *
IBAN nr. *
In the name of *
Courses
ChooseCourse typeCourseLocationfrequencyDay(s)Point of time
Selectiepakket los Selectie Conditietraining Los - €600
Selectiepakket los Selectie Groepstraining Los - €1850
Selectiepakket los Selectie Privetraining Los - €3880
Questions
Wijze van betalen (maak een keuze) / Payment method (please make a choice):
*
 
 
Extra informatie / information
Selecteer het aantal jaren les/ervaring / Select the amount of years of lessons/experience:*
Speelsterkte Enkel / Player rating Singles*
Speelsterkte Dubbel / Player rating Doubles*
KNLTB nummer / number
Beschikbaarheid / Availability:
Tijdstip vanaf / Time fromTijdstip t/m / Tim until
Maandag / Monday-
Dinsdag / Tuesday-
Woensdag / Wednesday-
Donderdag / Thursday-
Vrijdag-
Zaterdag / Saturday-
Zondag / Sunday-
 
Akkoordverklaring / Authorization:
*Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
- indien u heeft gekozen om in 9 termijnen te betalen worden er 9 incasso-opdrachten naar uw bank verzonden. U betaalt € 35 extra aan adminstratiekosten
I hereby authorise Amstelpark to use payee ID: NL96ZZZ331446550000
- to send a single direct debit order to my bank in order to debit a sum from the above-mentioned IBAN number
- in case I have chosen to pay in 2 installments I agree to 2 direct debit orders to my bank
*Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
I hereby accept the Amstelpark Terms and Conditions
Comment