Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Gewenste lidmaatschap(pen)
Onder het zadel (1x les per week)
Onder het zadel (2x les per week)
Caprilli (1x les per 2 weken)
Bixie (1x les per week)
Mennen (3x les per maand)
Startkaartlid
Activiteitenlid
Bakabonnement
Een lidmaatschap van PSV De Roskam loopt vanaf het moment van aanmelding en wordt automatisch elk jaar
verlengd. En is telkens voor 1 jaar.
De contributie wordt jaarlijks in rekening gebracht met een factuur verstuurd via email door de penningmeester. Indien
men lopende het contributiejaar lid wordt, wordt de contributie voor dat jaar naar rato in rekening gebracht.
De geldende tarieven zijn terug te vinden op de website.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging vóór 25 november
waarna het lidmaatschap eindigt op 31 december van dat jaar.
 
Huishoudelijk reglement
Als je lid wordt bij PSV De Roskam, dan ga je automatisch akkoord met ons huishoudelijk reglement. Een paar
belangrijke onderdelen hieruit zijn:
- Na gebruik van de faciliteiten van PSV De Roskam zorg je dat mest van je paard/pony wordt opgeruimd, zowel uit de
rijbaan als van het manegeterrein. Mest in de trailer neem je weer mee naar huis;
- Je hebt een persoonlijke WA-verzekering;
- Verenigingsleven doe je samen, dit betekent dat je zes vrijwilligersdiensten per jaar uitvoert. Deze zijn naar eigen
keuze in te vullen in het dienstenrooster en zijn zeer divers (schrijven, bar, parkeerwacht, ringmeester etc.).
- De activiteitenleden en startkaartleden vervullen één dienst per jaar.
Ik heb kennisgenomen van het huishoudelijk reglement en de statuten van PSV De Roskam en ben mij ervan bewust
dat de daarin opgenomen regels in acht moeten worden genomen. Rijden bij PSV De Roskam is geheel voor eigen
risico.
*Voor akkoord lidmaatschap
Opmerking