Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Vragen
Wij verzoeken u onderstaande gegevens in te vullen
Ik wil deelnemen aan:
Leszwemmen (Nationale zwemdiploma's ABC, Zwemvaardigheidsdiploma's en Scubadoe snorkelen)
Waterpolo
Waterpolo starter (maandag)
Wedstrijdzwemmen
 
Ik heb de volgende diploma's:
Geen zwemervaring (starter)
Zwemervaring, maar geen zwemdiploma (graag toelichten bij opmerking)
Diploma A Diploma B Diploma C
Zwemvaardigheid 1 Zwemvaardigheid 2 Zwemvaardigheid 3
Survival 1 Survival 2 Survival 3
Waterpolo 1 Waterpolo 2 Waterpolo 3
Snorkelen 1 Snorkelen 2 Snorkelen 3
 
Ik heb voorkeur voor zwemlessen op:
Donderdag Zaterdag
Voor de dagen van onze wedstrijd- en polotrainingen raadpleeg de website.
 
Hoe heeft u over AZL gehoord?
Via een advertentie in de krant Via een folder of flyer
Via een advertentie op internet Ik kende AZL al / Ik heb eerder zelf bij AZL gezwommen
Ik heb AZL via Google gevonden Een van mijn kinderen is al lid (geweest) van AZL
Via een vergelijkingssite voor zwemlessen Ik heb van vrienden/kennissen over AZL gehoord.
 

Regeling aanmelden en opzeggen

Ondergetekende wil lid worden van AZL en verklaart:
- Akkoord te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
- Geïnformeerd te zijn over de volgende voorwaarden:
1. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand waarin het lid in een zwemuur is ingedeeld.
2. Opzeggen kan minimaal een maand voor het einde van het lopende kwartaal. Dit kan per e-mail naar: opzeggen@azlzwemmen.nl. Bij niet tijdig opzeggen loopt de contributie door.
3. De gezondheid van de zwemmer moet goed genoeg zijn voor deelname aan de zwemtrainingen. (Bij twijfel dient men zelf voor een medische keuring te zorgen)
 
Voor jonge kinderen geldt, dat zij kunnen worden ingeschreven in de maand dat zij 4 jaar worden.
Indien nodig wordt het kind op de wachtlijst geplaatst voor indeling in een nieuw te starten groep.
 
Betreffende uw inschrijving
Heeft het lid dat u aanmeldt een geldige Ooievaarspas?
Nummer Ooievaarspas
Ook bij inschrijving van een nieuw lid met Ooievaarspas is een doorlopende machtiging verplicht.
AZL zal geen geld afschrijven zolang de contributie tijdig voldaan is middels het scannen van de Ooievaarspas.
 
Doorlopende SEPA Machtiging
Incassant : Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL) (Incassant ID : NL70ZZZ404089400000)
Fluitpolderplein 1, 2262 ED Leidschendam, Nederland
 
Ik ga akkoord met onderstaande *
Door hieronder akkoord te geven geeft u toestemming aan Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL)
om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL).
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact
op met uw bank. Op de website van uw bank, kunt u lezen hoe u dit kunt doen.
 
Onder opmerkingen kunt u uw eigen opmerkingen doorgeven (bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke beperkingen waarvan de zwemleiding op de hoogte moet zijn)
 
(*) Velden zijn verplicht
Opmerking