Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Telefoon moeder
Telefoon vader
Noodnummer
 
Lidmaatschapskeuze
Ik geef me op voor:
(JEUGD) Heeft u een ooievaarspas?
Huidige tarieven (onder voorbehoud van wijzigingen):
Jeugd:
Guppen: € 100TBM: € 175CJC: € 200
Senioren:
Onder 23: € 200Vanaf 24 jaar: € 250Recreant: € 150 (max. 6 wedstrijden)
 
Door op 'Stuur/Send' te klikken ga ik akkoord met de volgende punten:
• dat ik de clubregels zal naleven;
• dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld;
• dat deze gegevens gedeeld worden met de NRB en conform andere wettelijke verplichtingen volgens de AVG wetgeving;
• dat het lidmaatschap automatisch wordt verlegd, tenzij tijdig opgezegd;
• dat ik op de hoogte ben van het geldende reglement lidmaatschap;
• dat ik het reglement lidmaatschap aanvaard;
• ik zal de club niet verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor de gevolgen van blessures op welke manier ook;
• dat ik mijn introductielidmaatschap tijdig opzeg, anders wordt deze na 6 weken automatisch omgezet;
• alles in dit aanvraagformulier te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik WRC Te Werve RUFC om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
WRC Te Werve RUFC draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij WRC Te Werve RUFC te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Rugbyverleden
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Foto’s van wedstrijden, trainingen en andere club gerelateerde evenementen gedeeld worden op de website en andere social media van WRC Te Werve.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Mocht ik hier bezwaar tegen hebben, zal ik dit schriftelijk kenbaar maken.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking