Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN *
T.n.v. *
Vragen
* = Verplicht veld
IBAN-nummer is nodig voor o.a. uitbetaling declaraties, vergoedingen
 
Wanneer kies je voor dit inschrijfformulier 'vrijwilliger'?
Dit inschrijfformulier 'vrijwilliger' kies je alleen als je bij Haag Atletiek een functie gaat vervullen waar geen contributieverplichting voor geldt.
Vaak betreft het dan ouders, verzorgers, familie, kennissen van (jeugd-)leden.
Het gaat dan vaak om activiteiten als: (jeugd-)trainer, jurylid, begeleider/buddy, coördinator (vervoer, opvang nieuwe jeugd), lid van (sponsorcommissie, communicatiecommissie)
Vrijwilligers worden lid van de vereniging middels aanmelding bij de Atletiekunie en Haag atletiek neemt deze kosten voor haar rekening. Hiermee ben je verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 
Voor welke vrijwilligerstaak/-functie schrijf je je in?
Geef hieronder aan welke vrijwilligerstaak/functie gaat vervullen. Zonder keuze kan het formulier niet worden verstuurd.
*
 
Omschrijf hier kort welk lid/functionaris jou heeft gevraagd om dit inschrijfformulier in te vullen en te versturen.
Dit vergemakkelijkt de interne communicatie voor de ledenadministrateur.
 
Kennis statuten
Door het plaatsen van het vinkje geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van HAAG Atletiek.
Deze kun je vinden op de website van HAAG Atletiek onder Vereniging>>Lidmaatschap.
*Ja, ik heb er kennis van genomen.
 
Persoonsgegevens
De door jou verstrekte persoonsgegevens geven wij niet aan derden voor commercieel gebruik.
Indien dit wel gebeurt zal hier vooraf jouw toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden
die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Aansprakelijkheid
HAAG Atletiek en haar trainers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel
opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.
 
 
Handtekening inschrijver
*
Hier je naam invullen. Deze wordt als handtekening beschouwd.
 
 
Toelichting bij het invullen van onderstaande ‘Privacy instellingen’ ledenadministratie AllUnited
Standaard staat het privacy niveau op “ingelogde bezoekers
Dit houdt in dat jouw lidmaatschapsgegevens alleen zichtbaar zijn voor ingelogde vrijwilligers die lid zijn van Haag Atletiek.
Als je GEEN lid bent van Haag atletiek, kun je deze gegevens dus nooit inzien.
Bij de vrijwilligers moet je denken aan bestuursleden, trainers, ledenadministratie en coördinatoren die bepaalde lidmaatschapsgegeven moeten kunnen raadplegen om hun taak/functie binnen Haag Atletiek uit te voeren en de vereniging draaiende te houden.
Deze functionarissen kunnen alleen bij dat deel van de lidmaatschapsgegevens die relevant zijn voor hun functie/taak. Hiervoor zijn ze gemachtigd door het bestuur en voor het inzien gebruiken ze een wachtwoord.
Het bestuur verzoekt je dringend om de hieronder beschreven standaardinstelling NIET te wijzigen.
Verder verzoeken wij je om de ‘Overige privacy instellingen’ hieronder ook NIET aan te vinken.
Voor een optimale communicatie naar de leden en het lidmaatschap van de Atletiekunie is het kunnen beschikken over geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adres, noodzakelijk.
Als je hier vragen over hebt, kun je die stellen aan het bestuurslid Interne Zaken via internezaken@haagatletiek.nl
Na acceptatie door de ledenadministratie kun je jouw relatiegegevens inzien/wijzigen via: www.haagarletiek.nl >> Vereniging >> Inloggen persoonlijke gegevens.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking