Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Lessen
KiesLes/EvenementLes/Evenementcode
Vragen
Dit zijn de vragen:
Heeft u al eerder gezwommen?
Zo ja, welke verenigingen?
Opmerking