Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Atletiek BaanatletiekBaanatletiek groep 1
DansDans groep 2,3.416:15 - 17:00
DansDans groep 4/5/617:00 - 17:45
DansDans groep 7/8/VO17:45 - 18:30
DansDans VO+18:30 - 19:30
HandbalHandbal
Atletiek LoopgroepLoopgroep
Vragen
 
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Dos Dwingeloo Diever
 
 
 
 
 
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Dos Dwingeloo Diever om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Dos Dwingeloo Diever: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Dos Dwingeloo Diever ontvangen*
Dos Dwingeloo Diever mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Dos Dwingeloo Diever mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking