Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesLocatiedag(en)Tijdstip
Stoepemaheerd - Turnen Meisjes 10+ jaar maandagStoepemaheerd_Beijummaandag18:00 - 19:00
Stoepemaheerd - Turnen Meisjes 7-9 jaar maandagStoepemaheerd_Beijummaandag17:00 - 18:00
Hoogkerk - Turnen Meisjes 8 jaar maandagZuiderweg-Hoogkerkmaandag16:30 - 17:30
Hoogkerk - Turnen Meisjes 9 jaar maandagZuiderweg-Hoogkerkmaandag17:30 - 18:30
Semmelweisstraat - Turnen Jongens 6-12 dinsdagSemmelweis_Hoorndinsdag17:00 - 18:00
Gravenburg - Peutergym 3-4 jr woensdagMaresiusstraat_Gravenburgwoensdag14:30 - 15:30
Gravenburg - Turnen 5-6 jaar woensdagMaresiusstraat_Gravenburgwoensdag16:30 - 17:30
Sweelincklaan - Turnen J/M 10+ jaar woensdagSweelincklaan_Helpmanwoensdag17:30 - 18:30
Sweelincklaan - Turnen J/M 4-6 jaar woensdagSweelincklaan_Helpmanwoensdag13:30 - 14:30
Sweelincklaan - Turnen J/M 6-7 jaar woensdagSweelincklaan_Helpmanwoensdag14:30 - 15:30
Gravenburg - Kleutergym 4-6 jaar donderdagMaresiusstraat_Gravenburgdonderdag15:30 - 16:30
Gravenburg - Turnen Meisjes 10+ donderdagMaresiusstraat_Gravenburgdonderdag17:30 - 19:00
Oosterpark - Kleutergym 3-6 jaar vrijdagGoudregenplein_Oosterparkvrijdag15:00 - 16:00
Oosterpark - Turnen J/M 7+ vrijdagGoudregenplein_Oosterparkvrijdag16:00 - 17:00
Ossehoederstr. - Turnen Meisjes 12+ vrijdagOssehoederzaal_Paddepoelvrijdag18:30 - 19:30
Ossehoederstr. - Turnen Meisjes 5-7 jaar vrijdagOssehoederzaal_Paddepoelvrijdag15:30 - 16:30
Vestdijklaan - Turnen J/M 6-8 jaar vrijdagVestdijklaan_Wijertvrijdag15:00 - 16:00
Vestdijklaan - Turnen J/M 9+ jaar vrijdagVestdijklaan_Wijertvrijdag16:00 - 17:00
Vragen
 
WEDSTRIJDGROEPEN
Ik ben geïnteresseerd in wedstrijden en wil graag informatie over:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Turnstad Groningen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Turnstad Groningen: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Voor de betaling van de contributie wil ik graag gebruik maken van Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport*
Turnstad Groningen mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Turnstad Groningen mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking