Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesLocatiedag(en)Tijdstip
Agaatstraat - Ritmisch Gymnastiek 6-10 jaarAgaatstraat_Vinkhuzienwoensdag17:00 - 18:00
Agaatstraat - Ritmisch Gymnastiek va.10 jaarAgaatstraat_Vinkhuzienwoensdag18:30 - 19:30
Vragen
 
WEDSTRIJDGROEPEN
Ik ben geïnteresseerd in wedstrijden en wil graag informatie over:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Turnstad Groningen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Turnstad Groningen: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Voor de betaling van de contributie wil ik graag gebruik maken van Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport*
Voor de betaling van de contributie wil ik graag gebruik maken van het Volwassenfonds*
Turnstad Groningen mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Turnstad Groningen mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking