Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Veranderen van les
 
1-TOEVOEGEN LES
Komt er een les bij? (Indien nee, kies dan voor geen bij de keuzelijst)*
Welke soort les komt erbij?*
Op welke dag is de nieuwe les?*
In welke zaal is de nieuwe les*
Hoe laat start de nieuwe les*
Startdatum: (bij overstappen van les is dit ook de datum waarde eerdere les wordt beëindigd.)
 
2- VERVALLEN LES
Moet er een andere les vervallen? (Indien nee, kies dan voor geen bij de keuzelijst)*
Ik weet dat uitschrijven voor een les per einde van het kwartaal gebeurt, tenzij er een nieuwe les voor in de plaats komt *
Welke lessoort vervalt er?*
Op welke dag is de les die wordt gestopt?*
In welke zaal is de les die moet worden gestopt?*
Hoe laat begint de les die wordt gestopt??
 
Gewenste uitschrijfdatum*
Zodra de ledenadministratie de mutaties heeft verwerkt ontvangt u bericht van ons.
Opmerking