Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gymnastiek/Turnen/FreerunningBasisschool groep 2 t/m 4 jongens en meisjesWekelijks op:vrijdag16:00 - 17:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningBasisschool groep 4 t/m 8 jongensWekelijks op:vrijdag18:00 - 19:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningBasisschool groep 4 tm 5 meisjesWekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningBasisschool groep 6 tm 8​ meisjesWekelijks op:maandag18:00 - 19:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningFreerunning jongens en meisjesWekelijks op:zaterdag09:00 - 10:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningSelectie dinsdag (oud, op uitnodiging)Wekelijks op:dinsdag18:00 - 20:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningSelectie zaterdag (jong, op uitnodiging)Wekelijks op:zaterdag10:00 - 12:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningSelectie zaterdag (oud, op uitnodiging)Wekelijks op:zaterdag10:00 - 13:00
Gymnastiek/Turnen/FreerunningTurnen vanaf 11 jaarWekelijks op:maandag19:00 - 20:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van SV DIO Ugchelen
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
- Voor deze machtiging geldt ook voor de halfjaarlijkse KNGU contributie. Deze wordt separaat geïnd.
 
WEDSTRIJDGROEPEN
- voor turn(st)ers die meedoen aan wedstrijden geldt deze machtiging ook voor de betalingen aan wedstrijden. Deze wordt separaat geïnd.
- Ik ben geïnteresseerd in wedstrijdturnen en wil graag informatie over:
 
AKKOORD AUTOMATISCHE INCASSO
*Hierbij machtig ik SV DIO Ugchelen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Opmerking: Indien een deelnemer van proeflessen besluit niet lid te worden van DIO, dan zullen deze gegevens worden verwijderd uit onze ledenadministratie!
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van SV DIO Ugchelen: Klik hier
 
 
OVERIGE VRAGEN
Ik wil graag de nieuwsbrief met vereniginsinformatie van SV DIO Ugchelen ontvangen
*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
 
OPMERKINGEN
- Bij (medische) bijzonderheden dit graag melden bij de trainer/ster.
- Ieder jaar, op de algemene ledenvergadering die in april wordt gehouden, wordt de contributie getoetst. Mogelijke wijzigingen hierin worden daarna per 1 juli doorgevoerd.
- Zie voor nadere informatie, onze vereniging betreffende, maar ook voor lestijden etc., op onze website: dio-ugchelen.nl/sport-aanbod/dans
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement *Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking