Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Keuzelijst
Kies in bovenstaand dropdown menu bij activiteiten de categorie van uw lidmaatschap.
(Actief lid, Alles-in-1-jeugd of Zomerchallenge)
Akkoord automatisch incasso
Hierbij machtig ik TV Elden doorlopende incasso opdrachten naar mijn bank
te sturen om een bedrag van bovenstaande IBAN af te schrijven wegens de
jaarlijkse contributie en, indien opgegeven, andere verenigingsbijdragen.
*
Indien lid jonger is dan 18 jaar, verklaart zijn ouder/verzorger akkoord
te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
*Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid in 4 termijnen te betalen?
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van TV Elden (naam+geb. datum)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
en wij verzoeken u om deze vragen eveneens te beantwoorden.
Waarom wilt u lid worden van TV Elden/ hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor TV Elden te verrichten?
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
(Barvrijwilliger/commissie/bestuur/incidenteel werk)
Heeft u specifieke kennis, die voor TV Elden van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van TV Elden?
Zo ja, welke kennis is dat?
Opmerking
Inschrijfkosten
Inschrijfgeld 2022
(geldt niet voor alles-1-jeugd en zomer/winter challenge)
OmschrijvingGeboortedatum vanafPrijs
lidmaatschap junioren t/m 1001-01-2004€15,00
Inschrijfgeld Senioren01-01-1900€25,00