Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Extra informatie
Telefoon moeder
Telefoon vader
Noodnummer
 
Lidmaatschapskeuze
Er wordt standaard eerst een introductie lidmaatschap aangegaan.
In overleg met de betreffende teammanager en de ledenadministratie wordt na de introductieperiode het lidmaatschap doorgezet, omgezet of stopgezet.
Ik geef me op voor:
Jeugdleden worden op basis van het geboortejaar in een leeftijdscategorie ingedeeld.
Ik ben student
Stuur bij keuze studentlidmaatschap apart een foto van jouw studentenpas aan ledenadministratie@rcbulldogs.nl
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Rugby Club Bulldogs Almere om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Ik wil mijn contributie laten incasseren in:
Er wordt maandelijks op de 28e van de maand geïncasseerd.
Introductiefacturen worden standaard in 1 x geïncasseerd
en bij inschrijving tijdens het seizoen is het aantal termijnen afhankelijk van het aantal resterende maanden.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Rugby Club Bulldogs Almere draait op vrijwilligers.
Wij zijn een echte familieclub en deze maak je met elkaar voor elkaar.
Tijdens wedstrijden worden er diverse taken verdeeld onder de ouders of spelers van het team.
Zo helpen we met ze allen de club.
Heb je toch iets meer tijd en wil je graag iets doen om de club te helpen?
Wil je bv, helpen als trainer, als scheidsrechter, als klusser, in een commissie of in het bestuur laat een bericht achter in het opmerkingen veld onderaan dit formulier.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Laatst gespeeld
Hoe heb je de club leren kennen?
 
Statuten & Huishoudelijk reglement
De statuten zijn in te zien op de club en op te vragen bij het bestuur.
Voor het huishoudelijk reglement verwijzen we graag naar onze website
Conform de statuten dient de opzegging van het lidmaatschap per e-mail te geschieden uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
(dus voor 31 mei van het seizoen)
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Automatische incasso machtiging
IBAN nr.
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking