Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
TurnenCategorie*
Vragen
Activiteit Recreatie turnen
Geef hieronder de leeftijdscategorie aan:
Turnen 3 t/m 6 jaar
Turnen 7 t/m 9 jaar
Turnen 10 jaar en ouder
 
Maak hieronder uw keuze voor een lesdag
Maandag Dinsdag Woensdag
Donderdag Vrijdag
 
Maak hier uw keuze voor een locatie:*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GV Neptunus Scheveningen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Ooievaarspas
Indien u gebruik wenst te maken van de OVP kunt u hieronder de gewenste korting aangeven
Vul hier uw 11-cijferig OVP-nummer inKortingspercentage 100% regeling 50% regeling
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van GV Neptunus Scheveningen..
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Opmerking