Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Turnen/SpringenJongens recreanten't CromwielWekelijks op:vrijdag17:15 - 18:15
Turnen/SpringenKleuters't CromwielWekelijks op:donderdag17:00 - 18:00
Conditiegym/FitgroepFit groep Heren't CromwielWekelijks op:donderdag19:00 - 20:00
Turnen/SpringenMeisjes groep 6 t/m 8't CromwielWekelijks op:donderdag19:00 - 20:00
Conditiegym/FitgroepConditiegymGummarusschoolWekelijks op:woensdag19:00 - 20:00
Turnen/SpringenSpringgroep recreanten't CromwielWekelijks op:dinsdag17:30 - 19:00
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Trafo Steenbergen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
De contributie voor 1 lesuur bedraagt € 12,- per maand
Elk daaropvolgend lesuur bedraagt € 8,40 per maand
De contributie voor conditiegym en herenfitgroep bedraagt € 13,25 per maand
Eenmalige inschrijfkosten van € 7,50,-
Het volledige overzicht kunt u vinden op: www.trafosteenbergen.nl
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Trafo Steenbergen: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen, antwoord met ja of nee.
Heeft uw kind allergieën? Zo ja, welke?*
Gebruikt u kind medicatie? Zo ja, welke?*
Trafo Steenbergen mag foto's van mijn kind gebruiken voor website & social media.*
Trafo Steenbergen mag foto's van mijn kind gebruiken voor trainingsdoeleinden.*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
 
De inschrijving is pas definitief na bevestiging vanuit de ledenadministratie.
U ontvangt hiervan een email.
Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen zou u dan contact op willen nemen met: ledenadministratie@trafosteenbergen.nl
 
Beëindiging van het lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit vóór het einde van de maand schriftelijk
op te zeggen via: ledenadministratie@trafosteenbergen.nl met inachtneming van 1 volledige
kalendermaand als opzegtermijn. Het lidmaatschap en automatische incasso worden dan per
de 1ste van de daaropvolgende maand beëindigd.
Bijvoorbeeld: u zegt per 5 januari het lidmaatschap op, dan betekent dit dat u voor de maand februari nog contributie betaalt.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking