Wat leuk dat je lid wilt worden van LTC Aeolus-Oledo. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.


Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens/Personal data


Achternaam/Surname*Voorvoegsel/Prefix
Voornaam*Voorletters/Initials *
Geboortedatum/Date of birth* * *
Land/Country*
Postcode/Zip code*Huisnummer/House number *
Straat/StreetPlaats/City
Telefoon/TelephoneMobiel/Mobile
E-mail/Email
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto/Passport photo
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Voorwaarden pasfoto voor KNLTB-pas (vanaf 8 jaar)/
Conditions passport photo for the KNLTB membercard (8 years and older):
* de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn/
  the photo must be of a recent date and show a good representation of the member;
* de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn
  the photo must be taken straight from the front and against a light, even background;
* géén zonnebril, pet, muts e.d. dragend/
  not wearing sunglasses, cap, hat, etc.
 
Gegevens ouder/voogd / Data parents/guardian
Achternaam/SurnameTussenvoegsel/Prefix
Voornaam/Firstname   Voorletters/Initials
 
KNLTB (indien van toepassing)/KNLTB (if applicable)
Bondsnummer/Leaguenumber
Speelsterkte enkel/Playing strength singleSpeelsterkte dubbel/Playing strength double
 
Bekrachtiging aanmelding/Confirmation of registration:
Ondergetekende wenst lid te worden van LTC Aeolus-Oledo en verplicht zich hiermee tot betaling van de
jaarlijkse contributie, zulks tot wederopzegging; alsmede van het éénmalige inschrijfgeld./
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk of per e-mail kan geschieden.
Dit dient te worden gedaan hetzij bij de secretaris van het bestuur, hetzij bij de ledenadministratie en wel uiterlijk
1 december voorafgaand aan het kalenderjaar met ingang waarvan je het lidmaatschap wenst te beëindigen
Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.
The undersigned wishes to become a member of LTC Aeolus-Oledo and hereby undertakes
to pay the annual contribution, until further notice; as well as the one-time registration fee.
The undersigned declares to be aware of the fact that termination of membership can only be done
in writing or by e-mail.
This must be forwarded at the latest December 1st prior to the calendar year you wish to terminate
your membership to either the secretary of the boar or to the membership administration.
Without a timely cancellation your membership will be continued automatically.
Opmerking/Comment