Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Tennis JuniorenCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Termijn betaling
De alles-in-1-pakketten kunnen voldaan worden via de onderstaande termijnen.
Het bedrag van de zomeractie wordt standaard in 5 termijnen geÔncasseerd.
Maak hieronder uw keuze:
*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik LTV Leusden om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Handtekening ouder/verzorger*
Gaarne naam ouder/verzorger invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
LTV Leusden is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Incidenteel vrijwilliger (1x per jaar bij toernooien of een tijdelijk project)
Structureel vrijwilliger (in een commissie)
Structureel vrijwilliger beleid (bestuursfunctie)
Bel me als er behoefte is
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Bij aanvaarding van het lidmaatschap verklaar je je te zullen houden aan de STATUTEN, het HUISHOUDELIJK REGLEMENT en de overige bepalingen van LTV Leusden.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen via secretariaat@ltvleusden.nl.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Lees hier ons Privacy Statement
 
* = Verplicht veld
Opmerking