Persoonlijke gegevens
Bedrijfsnaam
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Vragen
Aanvullende persoonlijke informatie
Roepnaam
Titulatuur
Lid van een vakvereniging*
 
Zakelijke Informatie
Volledige naam bedrijf/organisatie
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
Hoofdfunctie
Uren per week
Ik ben werkzaam als:
Telefoon zakelijk
Mobiele telefoon zakelijk
E-mailadres zakelijk
Website-adres
Nevenfunctie(s)
Ingeschreven bij het NKL
Welke (vakgerichte) opleidingen volgde je of volg je nog?
(afschriften van diploma’s en certificaten of een CV meezenden).
Verzenden afschriften van Diploma’s, Certificaten of CV
 
Over het lidmaatschap
Ben je van mening dat je voldoet aan onze opleidings- c.q. toelatingseisen?
Ben je bereid zich te verbinden tot de naleving van de voorwaarden en alle
daaruit voortvloeiende verplichtingen? Klik hier.
*
Ben je bereid om zo spoedig mogelijk te gaan voldoen aan de (opleidings)eisen
die aan het gewone lidmaatschap worden gesteld?
Heb je interesse om lid te worden van een van de commissies van het NIS
*Ik heb kennis genomen van de statuten van het NIS en ga hiermee akkoord
*Ik heb kennis genomen van de huishoudelijke reglementen van het NIS en ga hiermee akkoord
*Ik ga akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie van het NIS.
Wat is je motivatie om lid van het NIS te willen worden?
Datum aanvraag
Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking