Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
U schrijft zich in voor een clinic
Met dit formulier schrijft u zich in voor een clinic bij onze vereniging. Na inschrijving wordt u op de wachtlijst geplaatst. De ledenadministratie informeert u wanneer u kunt starten met de clinic.
De eerste les van de clinic mag altijd vrijblijvend worden gevolgd. Wij gebruiken de incassomachtiging pas als u heeft deelgenomen aan de tweede les van de clinic, alsmede bij een eventueel volgend lidmaatschap van onze vereniging.
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Avanti Turnivo om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Avanti Turnivo draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Avanti Turnivo te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Lidmaatschapsvoorwaarden
*Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de lidmaatschapsvoorwaarden en contributietarieven van Avanti-Turnivo.
 
Beeldmateriaal
Ik geef toestemming foto's te laten maken van mij of mijn kind tijdens trainingen en activiteiten
*
 
Kies hier de te volgen clinic
*
 
Kies hier de locatie
*
Opmerking