Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon 1*Telefoon 2
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
Datum eerste training:*
Taalvoorkeur berichten:*
Telefoon in geval van nood (ICE):
Contactnaam in geval van nood (ICE):
Welke trainer:*
Hoe weet je van ons bestaan:*
Wat is je LinkedIn profiel?
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden verschaft voor commercieel gebruik.
Wel zullen relevante gegevens worden uitgewisseld met onze overkoepelende organisatie, de Atletiekunie.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik The Hague Road Runners om incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen wegens de jaarlijkse contributie.
 
Vrijwilligers
HRR is een vereniging en daarom is het van belang dat leden (af en toe) meehelpen (zie ook: website HRR|Vacatures). Voor welke vrijwilligerstaken kunnen we jou benaderen?
*
 
Opmerkingen
Hieronder kun je een eventueel eerder lidmaatschap van HRR dan wel een andere atletiekvereniging vermelden
en/of andere zaken die voor het lidmaatschap van belang zijn.
Opmerking