Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Conditietraining 50+TwiskeschoolWekelijks op:dinsdag20:00 - 21:00
Turnen meisjes 6-8 jaar (wo)TwiskeschoolWekelijks op:woensdag16:30 - 17:30
Turnen meisjes 8-10 jaar (wo)TwiskeschoolWekelijks op:woensdag17:30 - 18:30
Turnen meisjes 8-10 jaar (wo)TwiskeschoolWekelijks op:woensdag18:30 - 19:30
Turnen meisjes 5-6 jaar (do)TwiskeschoolWekelijks op:donderdag15:30 - 16:30
Turnen meisjes 7-8 jaar (do)TwiskeschoolWekelijks op:donderdag16:30 - 17:30
Turnen meisjes 8-9 jaar (do)TwiskeschoolWekelijks op:donderdag17:30 - 18:30
Turnen meisjes 10+ jaar (do)TwiskeschoolWekelijks op:donderdag18:30 - 19:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van S.V. Vriendschap
 
Gebruik stadspas
Wilt u hier aangeven of u gebruikt gaat maken van de Stadspas:*
Indien Ja vul hier het nummer van uw stadspas in:
(Indien Ja: zonder het nummer van de stadspas nemen wij u inschrijving niet in behandeling)
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik S.V. Vriendschap om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van S.V. Vriendschap: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
S.V. Vriendschap mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
S.V. Vriendschap mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking