Persoonlijke gegevens
Achternaam Ijn *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v. *
Vragen
Extra informatie
Telefoon moeder
Telefoon vader
Noodnummer*
 
Lidmaatschapskeuze
Ik geef me op voor:
*
Met een proeflidmaatschap kun je 4 weken gratis meetrainen. Daarna besluit je of je volledig lid wilt worden.
Pas als je volledig lid bent, wordt de contributie geïncasseerd. Wil je geen lid worden? Dan schrijven we je gewoon weer uit!
Als je wilt meedoen aan wedstrijden, moet je volledig lid zijn.
 
Financiële gegevens
*Hierbij machtig ik Voorburgse Rugby Club om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
*Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Graag uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
De Voorburgse Rugby-Club kan bestaan dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Dat betekent: geen vrijwilligers, geen club, geen sport.
Dat willen we natuurlijk geen van allen! We doen daarom een beroep op alle (ouders van) spelers om ons te helpen.
We vinden het belangrijk dat iedere (ouder van een) speler betrokken is bij de club. Om die reden hebben we ook geen 'afkoopsysteem' voor b.v. bardiensten.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden.
Teammanager
Bestuur
EHBO'er
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Scheidsrechter
Trainer
Communicatie
Social media
Klushulp
Verhuishulp
 
Sportgeschiedenis
Heb je hiervoor bij een andere vereniging gespeeld?
Naam + locatie vorige vereniging
 
Delen van persoonsgegevens
VRC deelt geen persoonsgegevens met derden voor commercieel gebruik.
Door het aangaan van een lidmaatschap gaat u akkoord met de uitwisseling van persoonsgegevens met Rugby Nederland.
Ik ga niet akkoord met het gebruik van beeldmateriaal op social media
Opmerking