Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Functies
KiesFunctie
Acrogym
Turnen Dames
Turnen Heren
Trampoline
Vragen
- U kiest voor de dicipline hierboven waarvoor u jury wilt worden.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Turnoss
 
Akkoord met de inschrijving
*Akkoord met de inschrijving bij Turnoss
Formulier is naar waarheid ingevuld.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met de inschrijving bij Turnoss.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Turnoss: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Turnoss ontvangen*
Turnoss mag foto's van mijn/mijn kind gebruiken voor website & social media*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie (dit kan zijn: Communicatie, leiding, materiaal, ect.)*
Opmerking