Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Vragen
Inschrijfformulier ZomerChallenge
 
KNLTB nummer (Indien bekend)
Speelsterkte Enkel (Indien bekend)
Speelsterkte Dubbel (Indien bekend)
 
Meld zich hierbij aanals deelnemer aan de Zomer Challenge van TV PAF.
Recente pasfoto bijvoegen!
 
Bijdrage (Contributie)
Junioren t/m 17 jaar€20,00
Senioren€40,00
 
REGLEMENT
De Zomer Challenge betreft de maanden juni, juli en augustus.
Het pasje moet daarna vóór 1 september bij de ledenadministratie worden ingeleverd
Wanneer je na 1 september nog op ons tennispark wilt tennissen, dan ben je verplicht voor
de rest van het jaar het contributiebedrag te betalen dat gelt voor een normaal lidmaatschap.
Daarbij gelden de regels die behoren bij een normaal lidmaatschap. (zie website www.tvpaf.nl).
 
Wanneer je daarna je lidmaatschap voortzet in 2020 dan worden de kosten van
de zomer Challenge 2019 in mindering gebracht op de verschuldigde contributie 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan Tennisvereniging PAF om alle verschuldigde
bedragen, die betrekking hebben op de Zomer Challenge- en eventueel lidmaatschap daarna van
Tennisvereniging PAF - van onderstaande bankrekening te incasseren.
 
Bankrekening (IBANNUMMER) :*
Ten name van:*
Woonplaats :*
Datum :*
 
Tot 18 jaar goedkeuring ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige.
 
Handtekening (Naam deelnemer)
 
Handtekening (Ouder/verzorger)
Opmerking