Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes
CWO (Opti/Laser/Feva) 18-04-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 25-04-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 02-05-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 16-05-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 23-05-2021 (reserve)
CWO (Opti/Laser/Feva) 29-08-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 05-09-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 12-09-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 19-09-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 26-09-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 10-10-2021
CWO (Opti/Laser/Feva) 17-10-2021 (reserve)
Informatieavond Basis zeilopleiding CWO 16-03-2022
CWO (Opti/Laser/Feva) 27-03-2022
Vragen
Met welke type boot wil je varen?*
Heb je al eerder gezeild? *
Zo ja, op welk niveau?*
Wil je een boot huren?*
Heb je een eigen boot, meld je dan ook aan voor de bootjes controle op 20 maart.
 
Automatische incasso
Ik heb kennisgenomen van de kosten van deelname aan de zeilopleiding zoals die op de website staan vermeld en ga akkoord met de automatische incasso.
(https://www.braassemermeer.nl/zeilles-trainingen/zeilles-cwo/zeilles/)
*
 
Privacy reglement:
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van het privacyreglement van WV Braassemermeer zoals dat op de website is gepubliceerd.
Tevens verklaar ik geen bezwaar te hebben tegen het op de website publiceren van foto's die tijdens de activiteiten worden genomen.
*
Indien gekozen voor Anders
Opmerking