Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes
CWO (Opti/Feva) 10-10-2021
CWO (Opti/Feva) 17-10-2021 (reserve dag)
Vragen
Type boot
Met welke type boot wil je varen?*
Heb je al zeil ervaring
Welk diploma heb je
Boot huur
Wil je een boot huren?*
Automatische incasso
Ik heb kennisgenomen van de kosten van deelname aan najaars lessen van de zeilopleiding van 185,- euro en ga akkoord met de automatische incasso.
*
Privacy reglement:
Tevens verklaar ik geen bezwaar te hebben tegen het op de website en social media publiceren van foto's die tijdens de activiteiten worden genomen.
*
Indien gekozen voor Anders
Opmerking