Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Beeldmateriaal
Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor de social media accounts van O.S.S.-VOLO (instagram, facebook, twitter, clubapp, website)
*
 
Wedstrijdlicentie
Een wedstrijdlicentie voor jeugdleden is verplicht: met een wedstrijdlicentie kan een atleet deelnemen aan wedstrijden bij zowel O.S.S.-VOLO als bij andere clubs. Zodra het nieuwe lid is geccepteerd is de licentie ook actief.
*Ik ben op de hoogte van de verplichte aanvraag van een wedstrijdlicentie voor mijn kind.
 
Vrijwilligers
Oss-Volo draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en zo leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Vrijwilligersbeleid Jeugdafdeling O.S.S.-VOLO:
Om alle georganiseerde activiteiten (hulpouder bij wedstrijden/trainingen, groendag, bardienst etc.)
doorgang te laten vinden dient ouder/verzorger minimaal één dag per jaar als vrijwilliger bij een activiteit aanwezig te zijn.
*Ik ben op de hoogte van het vrijwilligersbeleid van O.S.S.-VOLO.
 
Activiteithistorie
Het laatste jaar bij een andere atletiekvereniging lid geweest?
Naam vorige vereniging
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking