Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Akkoord verklaringen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Omni vereniging De Kieviten om het jaarlijkse clubgeld en indien gespecificeerd
andere club betalingen via automatische incasso van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven.
Machtigingsversterking
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
en vult haar of zijn naam in. In andere gevallen de naam van het lid invullen..
*Handtekening lid of wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Aanvullende vragen
Zijn er reeds gezinsleden lid van De Kieviten hockey
Bent u reeds eerder lid geweest van De Kieviten
Zijn de ouders lid geweest van De Kieviten hockey (langer dan 5 jaar)
Zijn de ouders lid geweest van De Kieviten hockey (korter dan 5 jaar)
Beginnend hockeyer
Gevorderd hockeyer
Aantal jaren ervaring
Aantal jaren Zaalhockey ervaring
Hockey ervaring ouder(s)/verzorger(s) jeugdlid
Scheidsrechter ervaring
Scheidsrechterkaart
Niveau van fluiten?
Laatste vereniging/team/klasse KNHB
NaamTeamKlasse
Hoogst gespeelde klasse/hoe lang en waar
Hoogste klasseHoelangWaar
 
Kennis/kunde/ervaring tbv eventuele clubactiviteit
(bij jeugdlid in te vullen door ouder(s)/verzorger(s))
 
 
 
 
Vrijwilligerstaken
Met elkaar proberen we de vereniging nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij De Kieviten te betrekken.
Als je je aanmeld zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s)
voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Maak hier je 1e keus
Maak hier je 2e keus
 
Sponsoring
Met verschillende budgetten kunt u uw doelgroep bereiken en een wezenlijke bijdrage leveren aan onze vereniging.
Als je interesse heb om een van onze sponsors te worden geef het hieronder aan dan nemen we contact met je op.
Maak hier je keuze:
 
Gebruik persoonsgegevens
Ik ga akkoord met onderstaande verklaring
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf
toestemming voor worden gevraagd. Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met
derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking