Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
GolfCategorie*
Handicap (Indien bekend)
Vragen
Akkoord verklaringen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Omni vereniging De Kieviten om het jaarlijkse clubgeld en indien gespecificeerd
andere club betalingen via automatische incasso van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven.
Machtigingsversterking
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
en vult haar of zijn naam in. In andere gevallen de naam van het lid invullen..
*Handtekening lid of wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Golfbaanpermissie
Heeft u met goed gevolg het (theorie) Regelexamen gedaan? *Zo ja, wanneer?
Bent u in bezit van golfbaanpermissie of handicap? *
Zo ja, wat is uw huidige handicap?
GSN-nummer:
Lid Andere club
Bent lid van een andere golfclub:            *
Zo ja, wat is de naam en nummer van deze club?
Als u lid bent van een andere golfclub welke club wordt dan uw homeclub?Als De Kieviten uw homeclub gaat worden dan een vriendelijk verzoek om dit aan uw vorige golfclub door te geven.
 
 
 
Vrijwilligerstaken
Met elkaar proberen we de vereniging nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij De Kieviten te betrekken.
Als je je aanmeld zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s)
voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Maak hier je 1e keus
Maak hier je 2e keus
 
Sponsoring
Met verschillende budgetten kunt u uw doelgroep bereiken en een wezenlijke bijdrage leveren aan onze vereniging.
Als je interesse heb om een van onze sponsors te worden geef het hieronder aan dan nemen we contact met je op.
Maak hier je keuze:
 
Gebruik persoonsgegevens
Ik ga akkoord met onderstaande verklaring
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf
toestemming voor worden gevraagd. Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met
derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Opmerking