Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
ZomerlidmaatschapCategorie*
Vragen
Zomerlidmaatschap
Het zomerlidmaatschap stopt per 30 september en loopt dus niet automatisch door.
Kijk voor de geldende tarieven op onze website
Akkoord ouder/verzorger
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met het aangaan van dit lidmaatschap
Handtekening lid/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten van IJsvereniging Zoetermeer.
De statuten zijn te vinden op www.yvz.nl -> Clubinformatie -> Documenten
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens uitwisselen met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
LET OP!
We sturen je na inschrijving belangrijke informatie per e-mail. Mogelijk komt deze in je ongewenste post. Hou dit in de gaten a.u.b.!
 
Ben je een ouder/verzorger van een jeugdlid? Voer hieronder dan de naam van het jeugdlid in!
Ouders van onze jeugdleden mogen gratis deelnemen aan onze zomertrainingen!
Opmerking