Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
ZomerlidmaatschapCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik YVZ om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om de jaarlijkse lidmaatschapskosten van bovenstaand IBAN af te schrijven
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten van IJsvereniging Zoetermeer.
De statuten zijn te vinden op www.yvz.nl -> Clubinformatie -> Documenten
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens uitwisselen met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking