Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
LidmaatschapCategorie*
Vragen
Akkoord lidmaatschap
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met het aangaan van dit lidmaatschap
Handtekening lid/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
IJsvereniging Zoetermeer is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het schaatsen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij IJsvereniging Zoetermeer te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Gezinslid
Geef de namen van gezinsleden op die lid zijn bij YVZ
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging geschaatst?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten van IJsvereniging Zoetermeer.
De statuten zijn te vinden op www.yvz.nl -> Clubinformatie -> Documenten
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens uitwisselen met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking