Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
GYM Peuter/KleuterKleuters zaEVENAARWekelijks op:zaterdag08:30 - 09:30
GYM Peuter/KleuterKleuters zaEVENAARWekelijks op:zaterdag09:30 - 10:30
GYM Peuter/KleuterOuder en Kind woeMEANDERWekelijks op:woensdag09:00 - 09:45
GYM Peuter/KleuterOuder en Kind woeMEANDERWekelijks op:woensdag09:45 - 10:30
GYM Peuter/KleuterOuder en Kind woeMEANDERWekelijks op:woensdag10:30 - 11:15
GYM Peuter/KleuterOuder en Kind vrijMEANDERWekelijks op:vrijdag09:00 - 09:45VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
GYM Peuter/KleuterOuder en Kind vrijMEANDERWekelijks op:vrijdag09:45 - 10:30
GYM Peuter/KleuterOuder en Kind maPIONIER SPEELZAALWekelijks op:maandag09:00 - 09:45
GYM Peuter/KleuterOuder en Kind maPIONIER SPEELZAALWekelijks op:maandag10:00 - 10:45
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Lycurgus-Hygiea.
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Lycurgus-Hygiea om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Lycsurgu-Hygiea: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Lycurgus-Hygiea mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Lycurgus-Hygiea mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking