Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Freerunning (Altra)Freerunnen ma1ALTRAWekelijks op:maandag17:00 - 18:00
Freerunning (Altra)Freerunnen ma2ALTRAWekelijks op:maandag18:00 - 19:00
Freerunning (Altra)Freerunnen ma3ALTRAWekelijks op:maandag19:00 - 20:00
Freerunning (Altra)Freerunnen ma4ALTRAWekelijks op:maandag20:00 - 21:00
Freerunning (Altra)Freerunnen do 1ALTRAWekelijks op:donderdag18:00 - 19:00
Freerunning (Altra)Freerunnen do 2ALTRAWekelijks op:donderdag19:00 - 20:00
Freerunning (Wormer)Freerunning woe 1SPORTHAL WORMERWekelijks op:woensdag16:00 - 17:00
Freerunning (Wormer)Freerunning woe 2SPORTHAL WORMERWekelijks op:woensdag17:00 - 18:00
Freerunning (Wormer)Freerunning woe 3SPORTHAL WORMERWekelijks op:woensdag18:00 - 19:00
Freerunning (Wormer)Freerunning vrij 1SPORTHAL WORMERWekelijks op:vrijdag16:15 - 17:15
Freerunning (Wormer)Freerunning vrij 2SPORTHAL WORMERWekelijks op:vrijdag17:15 - 18:15
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Lycurgus-Hygiea.
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Lycurgus-Hygiea om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Lycsurgu-Hygiea: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Lycurgus-Hygiea mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Lycurgus-Hygiea mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking