Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesdag(en)Tijdstip
recreatie 9 tot 12 jaardonderdag19:00 - 20:00
recreatie 9 tot 12 jaarmaandag17:00 - 18:00
recreatie 6 tot 8 jaardonderdag17:00 - 18:00
recreatie 6 tot 8 jaardonderdag18:00 - 19:00
recreatie 6 tot 8 jaarmaandag16:00 - 17:00
gym 55+dinsdag10:00 - 11:00
gym 55+dinsdag11:00 - 12:00
gym 55+maandag18:00 - 19:00
gym 55+maandag19:00 - 20:00
Recreatie 12+ (middelbare school)vrijdag19:45 - 21:00
Vragen
- U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van de ledenadministratie van GV Tabitta
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GV Tabitta om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van GV Tabitta: Klik hier
 
Persoonsgegevens
Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van GV Tabitta ontvangen*
GV Tabitta mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
De KNGU mag beeldmateriaal gebruiken*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking