Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gymles13+ springgroepCampusWekelijks op:woensdag19:30 - 21:00
GymlesFreerunningAalreepWekelijks op:woensdag16:30 - 18:00
GymlesFreerunning les 2AalreepWekelijks op:woensdag18:00 - 19:30
GymlesKleutersCromme MethWekelijks op:zaterdag10:30 - 11:30
GymlesMaandag recreatie 1Cromme MethWekelijks op:maandag16:45 - 17:45
GymlesMaandag recreatie 2Cromme MethWekelijks op:maandag17:45 - 18:45
GymlesPeutersCromme MethWekelijks op:zaterdag09:30 - 10:30
GymlesRecreatie dinsdag 1Cromme MethWekelijks op:dinsdag18:00 - 19:00
GymlesRecreatie dinsdag 2Cromme MethWekelijks op:dinsdag19:00 - 20:00
GymlesRecreatie woensdag 1Cromme MethWekelijks op:woensdag17:00 - 18:00
GymlesRecreatie woensdag 2Cromme MethWekelijks op:woensdag18:00 - 19:00
GymlesSelectie turnen damesCampusWekelijks op:maandag, vrijdag, zaterdag
GymlesSpringgroep SelectieCampusWekelijks op:dinsdag18:30 - 20:00
GymlesSpringgroep WedstrijdgroepCampusWekelijks op:dinsdag17:00 - 18:30
Vragen
Contributie via automatische incasso
*Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan G.V. Animo Hoogvliet om een eenmalige
(na inschrijving de inschrijfkosten en naar ratio de verschuldigde verenigings- en bondscontributie) en
doorlopende (per kwartaal de verenigings- en bondscontributie) incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig en doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht G.V. Animo Hoogvliet, totdat u
het lidmaatschap van u of uw kind opzegt.
 
Contributiebetaling door Jeugdfonds Sport & Cultuur
De contributie (tot €280 per jaar) kan via Jeugdfond sport & cultuur worden voldaan.
Gelet op dit moet u zelf via een intermediair aanvragen. Zie ook https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
Geef hier aan of u hier van gebruik wil maken.
*
 
*Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
*
 
Vrijwilligers
GV Animo Hoogvliet draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij GV Animo Hoogvliet te betrekken.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Sponsoring
Activiteitencommissie
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Lid geweest van een andere gymnastiekvereniging?
Naam vorige vereniging
 
Kennis Huisregels
*Hierbij verklaard u dat u kennis heeft vernomen van de huisregels.
http://www.animohoogvliet.nl/informatie/huisregels/
 
Persoonsgegevens
*Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
http://www.animohoogvliet.nl/privacyverklaring/
Opmerking