Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesdag(en)Tijdstip
Meisjes groep 6/7maandag16:45 - 17:45VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Meisjes groep 8 & Tienersmaandag17:45 - 19:00
Peuters/Kleuters groep 1 en 2woensdag15:30 - 16:15
Meisjes groep 3/4/5woensdag16:30 - 17:30VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Work-outwoensdag19:30 - 20:30
Sportfit 50+woensdag20:15 - 21:15VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Dames en heren 18+donderdag20:00 - 21:15
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Gymnastiekvereniging Schipluiden
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Gymnastiekvereniging Schipluiden om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Gymnastiekvereniging Schipluiden: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Gymnastiekvereniging Schipluiden ontvangen*
Gymnastiekvereniging Schipluiden mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Gymnastiekvereniging Schipluiden mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking