Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
9 Pasje/ProeflesCategorie*
Vragen
Hoeveel ervaring met schaatsen?
Schaatskleding
We vinden het fijn als iedereen in clubkleding schaatst.
Voor de jeugd hebben we schaatspakken en ribcap bescherming voor het hoofd beschikbaar.
Zelf zorgen voor handschoenen (verplicht op de baan).
Hieronder graag je kledingmaat en schoenmaat, als je zelf geen schaatsen hebt, opgeven.
Als je lid wordt kun je bij ons schaatsen huren voor het seizoen.
Kledingmaat en eventueel schoenmaat:
Gebruik beeldmateriaal
Wij vragen u toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind
op de website van de vereniging, in nieuwsbrieven en verslagen en op social media.
Meestal vindt u dit geen probleem. Als u geen toestemming geeft vul hieronder dan "Nee" in.
Toestemming gebruik beeldmateriaal: Vul Ja of Nee in.
*

Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik NIJC Gevers om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens jaarlijkse contributie lidmaatschap
en bij de opgegeven activiteit(en): de verenigingsbijdrage en abonnementsgeld.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
Handtekening lid/ouder/verzorger*
Gaarne uw hele naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden
zoals KNSB en IJsbaan Haarlem die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Zie verder Beleid Persoonsgegevens
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking