Persoonlijke gegevens / Personal Information
Bedrijfsnaam/Company
Achternaam/Surname*Tussenvoegsel/Prefix
Voornaam/First name*Voorletters/Initials *
Geboortedatum/Date of birth* * *
Land/Country*
Postcode/Postalcode*Huisnummer/Housenumber *
Adres/AdressPlaats/City
Telefoon/PhonenumberMobiel/Cell phone
E-mail*
Extra informatie / Additional information
 
Wat typeert uw plaats in de organisatie? What characterizes your position in the organisation?
Aantal tussenlagen tussen u en de CFO / Number of reporting lines between you and the CFO
Geen * 1 2 3 4 5
Uit hoeveel medewerkers bestaat de treasury department? How many employees has the treasury department?
1 - 5 * 6 - 10 11 - 20 21 - 40 >40
Sinds welk jaar ben je werkzaam in het vakgebied treasury? Since which year have you been working in treasury?
*
 
Bedrijfsinformatie / Company Information
Huidige functie / Current position
Bedrijfstype / Industry/sector *
Beursgenoteerd / Stock Exchange Listed
Ja * Nee
Type organisatie / Organisation type
Profit * Non-Profit
Wat is de omzet van uw onderneming? / Annual revenue?
< 100 mln. * > 100 mln. maar < 1 mrd. > 1 mrd. maar < 25 mrd. > 25 mrd.
 
Hoe communiceren wij met jou? / How do we keep in touch with you?
Op welk emailadres wil je DACT-berichten ontvangen? Which email address do you want us to use?
Email: / Email:
 
Wij gebruiken jouw privéadres als postadres. Je kunt hieronder ook een ander correspondentieadres opgeven /
We use your home address as postal adress. You can change the postal address below.
Adres / address
Postcode / postal code
Plaats / City
Land / Country
Telefoon kantoor / Business phone number
 
Als je hieronder geen factuuradres opgeeft worden facturen aan jou persoonlijk geadresseerd /
If you do not submit an invoice address we ll send the invoices to your home address.
Att. Of
Adres / address
Postcode / postal code
Plaats / City
Land / Country
Invoice Email address
Extra information you want us to add to the invoice
 
Algemene Voorwaarden / General terms and conditions
Algemene voorwaarden / General terms and condition
* Algemene voorwaarden / General terms and condition (Lees hier de algemene voorwaarden.)
 
Privacyreglement / Privacy Statement
* Ik heb het privacyreglement gelezen en ga ermee akkoord / • I have read and agree with the privacy statement
(Lees hier het privacyreglement.
 
Gedragscode / Code of conduct
*
Ik heb de gedragscode gelezen en confirmeer mij hieraan / I have read and I will act in accordance with this code of conduct
Lees klik de gedragscode
Opmerking