Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Extra informatie
Telefoon ouder 1
Telefoon ouder 2
Noodnummer
 
Lidmaatschapskeuze
Ik geef me op voor:
Probeer je je in te schrijven voor de Intro cursus? Vul dan dit andere formulier in! (link)
NB Het recreanten lidmaatschap is niet van toepassing op jeugdleden.
Ik ben student (alleen van toepassing op senioren lidmaatschap)
Stuur bij keuze studentlidmaatschap apart een scan van jouw studentenpas aan ledenadministratie@arcrugby.nl
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik de Amstelveense Rugby Club om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Voor het seizoen 2023-2024 (huidig seizoen) zal de contributiefactuur nog per email verstuurd worden en via handmatig overgemaakt moeten worden.
Automatische incasso's zullen pas vanaf seizoen 2024-2025 ingevoerd worden.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart diens ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
De Amstelveense Rugby Club draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de Amstelveense Rugby Clubte betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Kennis huishoudelijk regelement
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het huishoudelijke regelement van de Amstelveense Rugby Club
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking