Persoonlijke gegevens
Bedrijfsnaam
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Contracten
KiesContracttype
Scorebord ligging 1
Scorebord ligging 2
Vragen
Selecteer de baan voor sponsoring o.b.v. ligging 1 (75 Euro per jaar)
Selecteer de baan voor sponsoring o.b.v. ligging 2 (125 Euro per jaar)
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik TV Waddinxveen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien akkoord, let dan op dat het IBAN ingevuld is.
 
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking