Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gymturnen groep 1BaenseinWekelijks op:maandag16:00 - 17:30
Gymturnen groep 1 en 2BaenseinWekelijks op:maandag17:00 - 19:00
Gymturnen groep 2BaenseinWekelijks op:maandag17:30 - 19:00
GymRecreatief turnen/acroBaenseinWekelijks op:dinsdag16:30 - 18:00
Gymacro woensdag groep 3BaenseinWekelijks op:woensdag16:00 - 17:00
Gymacro woensdag groep 1BaenseinWekelijks op:woensdag16:30 - 18:30
Gymacro woensdag groep 2BaenseinWekelijks op:woensdag18:30 - 20:30
GymGymnastiek groep 1 en 2BaenseinWekelijks op:donderdag16:15 - 17:15
Gymgym groep 3BaenseinWekelijks op:donderdag17:15 - 18:15
Gymgym groep 4 t/m 8BaenseinWekelijks op:donderdag18:15 - 19:15
Gymacro zaterdag groep 3BaenseinWekelijks op:zaterdag09:00 - 10:00
Gymacro zaterdag groep 1BaenseinWekelijks op:zaterdag09:00 - 10:30
GymAcro zaterdag groep 2BaenseinWekelijks op:zaterdag10:30 - 12:00
GymTurngericht KollumerzwaagDe SaedkampeWekelijks op:donderdag16:00 - 17:30
GymTurnen KollumerzwaagDe SaedkampeWekelijks op:donderdag17:00 - 18:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van C.G.V. Wardy
 
WEDSTRIJDGROEPEN
Ik ben geïnteresseerd in wedstrijdturnen en wil graag informatie over:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik C.G.V. Wardy om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van C.G.V. Wardy: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van VERENIGING ontvangen*
C.G.V. Wardy mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
C.G.V. Wardy mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking