Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v. *
Vragen
*
Hierbij machtig ik Zoetermeer Panters om eenmalig de incasso-opdracht naar mijn bank te sturen
om een bedrag van € 37,50 van bovenstaand IBAN af te schrijven.
Start Proefles IJshockeyschool
Vul hier in vanaf welke datum je met de proeflessen wil starten *
   dd-mm-jjjj
 
Voorwaarden voor het volgen van Proeflessen
- Je mag altijd een proefles volgen, maar je kan niet zonder bevestiging naar de ijsbaan komen.
- De aanmelding voor een proefles is pas definitief na bevestiging van de Zoetermeer Panters
- Het proeflidmaatschap eindigt automatisch na 5 lessen. De kosten voor deze proeflessen zijn €37,50
- Wil je na het volgen van de proeflessen lid worden?
   Meld je dan aan via www.panters.net menu Lidmaatschap
 
*Hiermee bevestig ik dat ik bovenstaande instructies heb gelezen.
Opmerking