Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Opleidinggegevens (indien van toepassing)
Reeds behaalde diploma's
Bij: (vereniging of zwembad)
Datum
 
Selecteer de gewenste activiteit
Zwemopleiding ABC-diploma
Wedstrijdzwemmen
Volwassenzwemmen (trimzwemmen)
Snorkelen (C diploma verplicht)
Zwemvaardigheid (C diploma verplicht)
Survivalzwemmen (C diploma verplicht)
 
Ik wil graag een proefles aanvragen voor de activiteit(en) die ik hierboven heb geselecteerd.
NB. Het is niet mogelijk een proefles aan te vragen voor kinderen die nog geen zwemles hebben (of hebben gehad).
 
De opleiding voor de zwemdiploma’s wordt zowel doordeweeks (dinsdag- of woensdagavond) als op zaterdagmiddag
gegeven. De beginnersgroep van de zwemopleiding voor diploma A start altijd op zaterdagmiddag.
 
Diversen
Zijn er zaken die voor de zwemleraar belangrijk zijn om tijdens de opleiding rekening mee te houden? Zo ja, dan verzoeken we u details te bespreken met de uurleiding bij aanvang van de les.
 
Wij houden u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van alle activiteiten en wijzigingen binnen de PWV.
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen?
*
 
Bij diverse activiteiten worden foto’s gemaakt die mogelijk op de website geplaatst kunnen worden.
Maakt u hiertegen bezwaar?
*
 
Om de Pijnackerse Watervrienden draaiende te houden zijn vrijwilligers noodzakelijk. U kunt in het opmerkingenveld onderaan dit formulier aangeven welke ondersteuning u kunt bieden.
Onze vrijwilligers coördinator neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
 
Ondertekening formulier
Uw naam
*
 
Akkoord inschrijving PWV
*
Bij akkoord geeft u aan:
» Dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld
» Dat u akkoord gaat met het betalen van € 15,- inschrijfgeld en het inschrijfgeld binnen 14 dagen zult betalen.
» Dat u bij start van de zwemactiviteit(en) de Pijnackerse Watervrienden zal machtigen om de contributie en lesgelden automatisch te incasseren
» Dat u de Privacy policy van de Pijnackerse Watervrienden accepteert
 
Opmerking