Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Keuze lidmaatschap(kies het gewenste lidmaatschap, en waar nodig de juiste categorie):
LidmaatschapCategorie
Normaal lidmaatschap
Omnilidmaatschap
Competitielidmaatschap
Pasjeslidmaatschap
 
Tennishistorie
Beginner?
Bij een andere vereniging gespeeld?Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld?Op welk niveau?
Indien bekend:
Bondsnummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
 
Verenigingswerk¹
Regeling verenigingswerk bij Omnivereniging Were Di Tilburg (download)
Alle leden van Were Di Tilburg worden geacht om per seizoen een bijdrage te leveren aan het verenigingswerk.
Het doen van verenigingswerk is op vrijwillige basis. Als lid geef je aan het begin van ieder seizoen zelf aan of en
welk verenigingswerk bij jou past. Je kan ook aangeven dat je gebruik wilt maken van de afkoopregeling, of dat
je gebruik wilt maken van een vrijstelling.
Bij jeugdleden tot en met 17 jaar wordt van de ouder(s) verwacht dat ze zich actief inzet(ten) voor het verenigings-
werk. Het jeugdlid kan ook zelf degene zijn die het verenigingswerk uitvoert, mits de taken passen bij de leeftijd
van het jeugdlid.
 
¹ Vink hieronder minimaal één keuze aan.
→ Ouders of verzorgers
Vul dit in als u géén gebruik wilt maken van de afkoopregeling, of als uw kind géén recht heeft op vrijstelling.
Kiest u voor 'Ouder', vink dan onder Verenigingswerk uw keuze aan, en geef eventueel een toelichting. Kiest u
voor 'Kind', dan benadert de unit tennis of de vereniging u met passend werk voor uw kind.
Ouder Kind
 
→ Verenigingswerk
Binnen de vereniging en binnen de unit tennis zijn er volop mogelijkheden voor verenigingswerk, hier maak je een
eerste keuze. Kies je voor ander verenigingswerk dan kun je dit hieronder eventueel alvast toelichten, en later in je
persoonlijke omgeving (Mijn Were Di) verder specificeren. Beide kan en mag overigens ook, graag zelfs!
Ik wil bardiensten doen
Ik wil ander verenigingswerk doen
 
→ Afkoopregeling
Leden die gebruik willen maken van de afkoopregeling betalen € 50,- per lid (max € 100,- per gezin) als opslag
op de contributie. Dit bedrag wordt geïnd via automatische incasso.
Afkopen
 
→ Vrijstelling
Gezinsleden die op één adres wonen verrichten verenigingswerk voor maximaal twee gezinsleden. Leden ouder
dan 65 jaar zijn vrijgesteld van verenigingswerk.
3e gezinslid(vink dit alléén aan voor het 3e (of 4e, 5e, ...) gezinslid op hetzelfde adres)
65+(vink dit alléén aan als je géén verenigingswerk wilt doen)
 
→ Toelichting verenigingswerk
Gebruik deze ruimte om je keuze eventueel toe te lichten.
NB: Gebruik het veld Opmerking onderaan dit formulier alléén voor opmerkingen over je lidmaatschap!
 
Reglementen
*Hierbij verklaar ik dat ik kennis heb genomen van en akkoord ga met het huishoudelijk en het afhangreglement
van Were Di Tilburg tennis.
Klik hier voor de reglementen
 
Privacyverklaring
*Ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens volgens de privacyverklaring van
Were Di Tilburg tennis.
Klik hier voor de privacyverklaring
Opmerking