Personal data
Surname*Prefix
Firstname*Initials *
Date of birth* * * *
Country*
Zip code*House number *
StreetCity
TelephoneMobile
Email
[emailhelp]
*
Invoice email
Passport photo
Max. 8 MB. Dimensions min. 300 x 400 px. Different dimensions will be cropped to the middle of the picture.
Questions
type lid/type of member
*
Als je student bent, verwachte afstudeerdatum/If you are a student, prospected date finishing study
Automatische incasso/Automatic incasso
Ik accepteer dat kosten geïncasseerd mogen worden: burgerlid 160 euro per jaar/studentlid 50 euro per jaar. En als ik mij hiervoor specifiek opgeef: 20 euro per competitieseizoen, kosten toernooien./
I accept that fees can be taken off my bank account: adult member 160 euro a year/student member 50 euro a year. And if I specifically subscribe: 20 euro per competition season, fees for tournaments
 
Extra NAW-gegevens
Indien minderjarig, telefoonnummer ouder(s)/If underage, phone number parents
 
Lidmaatschapskeuze/choice of membership
Maak hieronder een keuze/make a choice below
 
Ultimate Frisbee
 
Vrijwilligers/Volunteers
Vertigo draait op vrijwilligers. /Vertigo is organised by volunteers
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen./ With each other we try to have fun and meet new people.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten./We try to use everyones potential.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Vertigo te betrekken./ We would like you to help out.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen./We will contact you shorty to figure out what you can do for the club
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden/You can fill in below where you would like to help
Bestuur/Board
Jeugdbegeleiding/Youth
Organisatie (feesten/evenementen)/Organisation of events
Anders, nl./Different, namely
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?/Did you play at another club?
Naam vorige vereniging/Name previous club
 
Kennis statuten/knowledge statutes
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Vertigo/By checking of the box you agree to the statutes of Vertigo
 
Persoonsgegevens/Personal information
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd./Your info will not be shared with third parties
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens uitwisselen met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht./Your info will only be used for membership
*Ik ga hiermee akkoord/I agree
Comment