Personal data
Surname*Prefix
Firstname*Initials *
Date of birth* * * *
Country*
Zip code*House number *
StreetCity
TelephoneMobile
Email
[emailhelp]
*
Invoice email
Questions
Extra NAW-gegevens / Extra Name and Adress information
Indien minderjarig, telefoonnummer ouder(s) / verzorger(s). / If underaged, the telephone number of the parent(s) / guardian(s).
 
Lidmaatschapskeuze / Choice of membership
Maak hieronder een keuze: / Make a choice below:
Ultimate Frisbee *
 
Lidmaatschap kosten / Membership fees
Ik accepteer dat ik de volgende kosten zal moeten betalen: burgerlid €160,- per jaar/studentlid €50,- per jaar. En als ik mij hiervoor specifiek opgeef: 20 euro per competitieseizoen, kosten toernooien.
I accept that I will have to pay the following fees: adult membership €160,- a year/student membership €50,- per year. And if I subscribe for these: €20,- per competition season, tournament fees.
*Yes
Vrijwilligers / Volunteers
Vertigo draait op vrijwilligers. / Vertigo runs on volunteers.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen. Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden: /
We will contact you shortly after signing up to see what you/your parent(s) would like to do for the club. You can already specify below what you would like to do:
Bestuur / Board
Jeugdbegeleiding / Youth guidance
Organisatie(Evenementen/Feestjes) / Organisation(Events/parties)
Anders / Other
 
Activiteithistorie/ Activity history
Bij een andere vereniging gespeeld? / Have you played with another association?
Naam vorige vereniging / Name previous association
Nieuwsbrief / Newsletter
Vertigo heeft een nieuwsbrief waarme we onze leden informeren. / Vertigo has a newsletter with which we inform our members.
Door dit aan te vinken schrijf ik mij in voor de Vertigo nieuwsbrief. / Bij checking this box I confirm my subscription to the Vertigo Newsletter.
 
Statuten / Articles of association
De statuten kunnen via deze link gelezen worden: / The articles of association can be read via this link: https://tinyurl.com/4tvwt69e
*Ik heb de statuten van Vertigo gelezen. / I have read the articles of association of Vertigo.
 
Persoonsgegevens/ Personal information
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd. /
Your personal infromation will not be lent out to third parties for commercial use.
If this does occur, permission will be asked beforehand.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht. /
We will however, when neccesary exchange relevant information with third parties when it is membership related.
Before becoming a member it is required to accept these terms.
*Ik ga hiermee akkoord / I accept
Comment