Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gym10 NIJNTJE Beweegles/ Turnen groep 0,1,2GeahusWekelijks op:donderdag14:15 - 15:00
Gym11 Les OpenGeahus15:00 - 15:45
Jazz/Dans20 Jazz 2GeahusWekelijks op:vrijdag16:00 - 16:45
Jazz/Dans21 Jazz 3GeahusWekelijks op:dinsdag18:15 - 19:00
Jazz/Dans22 Jazz 1GeahusWekelijks op:vrijdag15:15 - 16:00
Jazz/Dans24 Jazz dames GeahusWekelijks op:woensdag19:00 - 20:00
Gym30 BodyfitGeahusWekelijks op:maandag09:00 - 10:00
GymCombi jazz en turnenWekelijks op:vrijdag14:15 - 15:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van V & V Garyp
 
Jeugd Sport Fonds
Ik wil voor het lidmaatschap gebruikmaken van de Jeugd Sport Fonds regeling
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik V & V Garyp om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van V & V Garyp: Klik hier
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van V & V Garyp ontvangen*
V & V Garyp mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
V & V Garyp mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking