Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLesFrequentiedag(en)Tijdstip
10 NIJNTJE Beweegles/ Turnen groep 0,1,2Wekelijks op:donderdag15:30 - 16:15
24 Jazz dames Wekelijks op:woensdag19:00 - 20:00
30 BodyfitWekelijks op:maandag09:00 - 10:00
Combi jazz en turnenWekelijks op:vrijdag14:45 - 15:30
Jazz InstapWekelijks op:vrijdag16:15 - 17:00
Jazz JeugdWekelijks op:vrijdag15:15 - 16:00
Jazz JuniorWekelijks op:dinsdag18:00 - 19:00
Turnen RecreatieWekelijks op:vrijdag15:30 - 16:15
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van V & V Garyp
 
Jeugd Sport Fonds
Ik wil voor het lidmaatschap gebruikmaken van de Jeugd Sport Fonds regeling
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik V & V Garyp om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van V & V Garyp: Klik hier
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van V & V Garyp ontvangen*
V & V Garyp mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
V & V Garyp mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking